înapoi | Acasă | Termeni Si Conditii

TERMENI SI CONDITII

Termeni şi condiţii

FORUMUL ECOLOGISTILOR apreciază interesul pe care îl arătaţi companiei şi produselor sale. Vă solicităm şi vă recomandăm ferm să citiţi cu atenţie aceşti Termeni înainte de a utiliza Site-ul. Prin utilizarea Site-ului, sunteţi de acord să vă asumaţi obligaţia de a respecta Termenii.

Generalităţi


Acest site Web şi orice alt subsite al acestuia (împreună denumite „Site-ul”) sunt publicate şi întreţinute de SHINE SOFTHOST ENGINE SI FORUMUL ECOLOGISTILOR. Utilizarea Site-ului se supune unui acord legal între dvs. şi FORUMUL ECOLOGISTILOR. Prin utilizarea Site-ului confirmaţi faptul că aţi citit, aţi înţeles şi aţi fost de acord cu Termenii şi cu toate documentele aferente. Este important să îi citiţi cu atenţie. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi cu toate documentele aferente, nu utilizati Site-ul.

Licenţa


În baza Termenilor descrişi în acest Acord, FORUMUL ECOLOGIST vă acordă dreptul neexclusiv, netransferabil şi nelimitat de a accesa, de a utiliza şi de a afişa acest Site şi materialele conţinute de acesta. Sunteţi de acord să nu întrerupeţi sau să nu încercaţi să întrerupeţi în nici un mod funcţionarea Site-ului. SHINE SOFTHOST ENGINE SI FORUMUL ECOLOGISTILOR vă autorizează să vizualizaţi şi să descărcaţi informaţiile („Materialele”) de pe Site numai pentru uzul personal, necomercial, cu excepţia cazului în care se specifică diferit în mod expres de catre FORUMUL ECOLOGISTILOR. Această autorizaţie nu reprezintă un transfer de titlu în ceea ce priveşte Materialele şi copiile Materialelor şi se supune următoarelor restricţii:

1)se interzice modificarea Materialelor în orice mod, reproducerea sau afişarea publică, executarea, distribuirea, utilizarea în alt mod sau comunicarea acestora în orice scop public sau comercial  

2) se interzice transferul Materialelor către orice altă persoană, cu excepţia cazului în care respectiva persoană este informată şi este de acord să accepte obligaţiile rezultate în baza acestor Termeni.

3) sunteţi de acord să respectaţi toate restricţiile suplimentare afişate pe Site, conform actualizării periodice a acestora.

Garanţiile utilizatorului


Site-ul se va utiliza în conformitate cu aceşti Termeni, că veţi respecta toate politicile şi regulile existente şi ulterioare ale Site-ului. Sunteţi de acord că nu veţi utiliza Site-ul pentru:

a) a transmite spam sau comunicaţii nesolicitate

b) a pretinde că sunteţi FORUMUL ECOLOGISTILOR sau o altă persoană ori pentru a permite unei terţe părţi să pretindă că este dvs.

c) a falsifica anteturi sau pentru a manipula în alt mod identificatorii în vederea ascunderii originii oricărui conţinut transmis prin intermediul Site-ului

d) a reprezenta în mod fals afilierea dvs. cu o persoană sau cu o entitate

e) a acţiona într-o manieră care afectează negativ abilitatea altor utilizatori de a utiliza Site-ul

f) a vă implica în activităţi care ar încălca orice lege aplicabilă

g) a publica sau a transmite orice materiale care încalcă în orice mod drepturile celorlalte persoane sau care sunt ilegale, abuzive, defăimătoare, vulgare sau în orice mod inacceptabile

h) a colecta sau stoca date personale despre alţi utilizatori, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizaţi în mod special de respectivii utilizatori.

Confidenţialitatea


Informaţiile referitoare la practicile de confidenţialitate ale  şi la modul de colectare şi tratare a informaţiilor personale pot fi găsite în cadrul Politicii de confidenţialitate  FORUMUL ECOLOGISTILOR. Sunteţi de acord cu utilizarea datelor şi informaţiilor dvs. personale în conformitate cu politica de confidenţialitate FORUMUL ECOLOGISTILOR .

Modificările


FORUMUL ECOLOGISTILOR  îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica, adăuga sau elimina orice porţiune a acestui Acord, total sau parţial, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Modificările din acest Acord intră în vigoare în momentul publicării pe Site. Continuarea utilizării Site-ului în urma publicării oricăror modificări aduse acestui Acord va fi considerată ca acceptare a respectivelor modificări.

Drepturile de proprietare intelectuală


Acest  Site, inclusiv toate Materialele, este supus drepturilor de autor şi este protejat de legile şi de prevederile tratatelor internaţionale referitoare la dreptul de autor. La utilizarea acestui Site, inclusiv a tuturor Materialelor, sunteţi de acord să respectaţi toate legile internaţionale referitoare la dreptul de autor şi să preveniţi copierea neautorizată a Materialelor.  FORUMUL ECOLOGISTILOR nu vă acordă nici un drept expres sau implicit în baza nici unui patent, proiect, a nici unei mărci, a nici unui drept de autor sau a nici unei legislaţii aferente secretului comercial. Sunteţi de acord că nici o prevedere din cadrul acestor Termeni nu vă conferă dreptul de a utiliza mărcile şi numele comerciale, mărcile de servicii, siglele, numele de domenii sau alte caracteristici distincte de marcă ale  FORUMUL ECOLOGISTILOR cu excepţia celor expres indicate de  FORUMUL ECOLOGISTILOR. Reţineţi că toate informaţiile, sugestiile nesolicitate, ideile sau alte remiteri vor fi considerate ca neconfidenţiale şi nu fac obiectul unor drepturi de proprietate. 

Software-ul


SUNT STRICT INTERZISE COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWARE-ULUI PE ORICE ALT SERVER SAU ÎN ORICE ALTĂ LOCAŢIE ÎN VEDEREA CONTINUĂRII REPRODUCERII SAU REDISTRIBUIRII. DACĂ ESTE CAZUL, SOFTWARE-UL ESTE GARANTAT NUMAI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ACORDULUI DE LICENŢĂ. PRIN PREZENTA, CU EXCEPŢIA GARANŢIEI DIN CADRUL ACORDULUI DE LICENŢĂ,  FORUMUL ECOLOGISTILOR REFUZĂ TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE REFERITOARE LA SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DISPOZIŢIILOR LEGALE.

Alte site-uri Web


Pentru confortul dvs., este posibil ca Site-ul să includă linkuri către site-uri de pe Internet care sunt deţinute, publicate şi întreţinute de terţe părţi.   FORUMUL ECOLOGISTILOR nu se angajează să monitorizeze sau să examineze conţinutul unor astfel de site-uri ale terţelor părţi şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea sau fiabilitatea respectivelor site-uri Web ale terţelor părţi.

Linkurile externe către Site


Toate linkurile către site trebuie aprobate de  FORUMUL ECOLOGISTILOR, cu excepţia cazurilor în care  FORUMUL ECOLOGISTILOR  îşi dă consimţământul când:

1) linkul este numai text şi conţine numai numele  FORUMUL ECOLOGISTILOR şi nu conţine nicio marcă înregistrată a  FORUMUL ECOLOGISTILOR sau a  licenţiatorilor săi

2) linkul „indică” numai la http://www.forumecologist.ro şi nu si paginile din interior

3) aspectul, poziţia şi alte elemente ale linkului  nu creează impresia falsă că o anumită entitate, activităţile sau produsele acesteia ar fi asociate sau sponsorizate de  FORUMUL ECOLOGISTILOR şi nici nu sunt de aşa natură încât să afecteze negativ sau să diminueze reputaţia asociată numelui şi mărcilor  FORUMUL ECOLOGISTILOR sau ale afiliaţilor săi.  FORUMUL ECOLOGISTILOR  îşi rezervă dreptul exclusiv de a revoca acest consimţământ oricând consideră necesar.

Excluderea garanţiilor implicite 


Deşi s-a avut în vedere asigurarea corectitudinii informaţiilor incluse pe Site, precum şi disponibilitatea neîntreruptă a acestui Site,  FORUMUL ECOLOGISTILOR si SHINE SOFTHOST ENGINE nu îşi asumă responsabilitatea pentru aceste aspecte. ESTE POSIBIL CA MATERIALELE SĂ CONŢINĂ INFORMAŢII INEXACTE SAU GREŞELI DE SCRIERE.  FORUMUL ECOLOGISTILOR SI SHINE SOFTHOST INTRANET ENGINE NU GARANTEAZĂ CORECTITUDINEA SAU CARACTERUL COMPLET AL MATERIALELOR SAU FIABILITATEA SFATURILOR, OPINIILOR, DECLARAŢIILOR SAU A  ALTOR INFORMAŢII AFIŞATE SAU DISTRIBUITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI. ACCEPTAREA UNOR ASTFEL DE OPINII, SFATURI, DECLARAŢII, MEMORANDUMURI SAU INFORMAŢII SE VA FACE PE PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE. ÎNTREGUL CONŢINUT ESTE FURNIZAT „CA  ATARE” ŞI „CONFORM DISPONIBILITĂŢII”.  FORUMUL ECOLOGISTILOR SI SHINE SOFTHOST INTRANET ENGINE  NU GARANTEAZĂ ŞI NU FACE DECLARAŢII REFERITOARE LA SECURITATEA ACESTUI SITE WEB. ORICE INFORMAŢIE TRIMISĂ POATE FI INTERCEPTATĂ.  FORUMUL ECOLOGISTILOR SI SHINE SOFTHOST INTRANET ENGINE NU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ SITE-UL WEB SAU SERVERELE PE CARE ESTE PUS LA DISPOZIŢIE ACEST SITE ORI COMUNICAŢIILE ELECTRONICE TRIMISE DE FORUMUL ECOLOGISTILOR NU CONŢIN VIRUŞI SAU ORICE ALTE ELEMENTE DĂUNĂTOARE. TOATE ACESTE DECLARAŢII, GARANŢII ŞI CONDIŢII SUNT EXCLUSE, ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGEA NU INTERZICE EXCLUDEREA LOR. ACEASTĂ EXCLUDERE A GARANŢIILOR IMPLICITE SE VA APLICA ŞI PENTRU ORICE SITE AL TERŢELOR PĂRŢI. Este posibil ca informaţiile publicate pe site-ul Web să conţină referinţe sau trimiteri către produse, servicii etc.  FORUMULUI ECOLOGIST  care nu sunt anunţate sau care nu sunt disponibile în ţara dvs. Acurateţea unor astfel de informaţii nu poate fi garantată, în special din moment ce atare informaţii sunt supuse modificărilor. Pentru detalii complete privitoare la produsele, serviciile etc. disponibile şi pentru comenzi, contactaţi distribuitorul local Costin Enache; mobil: 0755704273; adresa email: forumecologist@yahoo.com. FORUMUL ECOLOGISTILOR îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica, adăuga şi/sau retrage orice produs, serviciu etc., în orice moment, fără notificare prealabilă.


Limitarea răspunderii


FORUMUL ECOLOGISTILOR NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICI UN CAZ PENTRU NICI UN FEL DE PREJUDICIU DIRECT, INDIRECT, EVENTUAL, CONVENTIONAL, SPECIAL SAU SUBSECVENT (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDEREA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI, A CONTRACTELOR, A VENITULUI, A DATELOR, A INFORMAŢIILOR SAU PENTRU ÎNTRERUPEREA AFACERII) REZULTATE ÎN URMA ORI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI AFERENT SAU ÎN URMA ORI ÎN LEGĂTURĂ CU ACEŞTI TERMENI, CHIAR DACĂ  FORUMUL ECOLOGISTILOR  A FOST NOTIFICATĂ DESPRE POSIBILITATEA RESPECTIVELOR DAUNE. ÎN PLUS FAŢĂ DE TERMENII DESCRIŞI ÎN PREZENTA,    FORUMUL ECOLOGISTILOR NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICI UN CAZ PENTRU NICI O GREŞEALĂ, IMPRECIZIE, OMISIUNE SAU ALTE DEFECTE, PENTRU CARACTERUL INOPORTUN SAU PENTRU LIPSA AUTENTICITĂŢII ORICĂROR INFORMAŢII DIN CADRUL ACESTUI SITE. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA APLICA ŞI PENTRU ORICE SITE AL TERŢELOR PĂRŢI.


Declaraţie referitoare la jurisdicţie


Acest site este controlat, operat şi administrat de sHINE SOFTHOST INTRANET ENGINE SI FORUMUL ECOLOGISTILOR.   FORUMUL ECOLOGISTILOR  nu face nici o declaraţie referitoare la faptul că materialele din cadrul acestui Site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare. Este interzisă accesarea Site-ului din teritorii în care conţinutul acestuia este ilegal. Dacă accesaţi acest Site din locaţii din afara Romaniei, sunteţi responsabil pentru respectarea tuturor legilor locale. 

Ultima actualizare a avut loc la 05.02.2013

 

Aderă şi tu acum la Forumul Ecologiştilor

Structura Forum

Preşedinte Petru Lificiu

Vezi întreaga structură